Enchanting Advent Trumpets

Църква Св. Анна

През 1518г. е осветена първата църква на улица „Аннагасе“, която става църква на йезуитите през 1573г. През 17 в. допълнително е построена кулата и е извършено преустройство на църквата в стил барок. През 1747г. напълно изгарят кулата и покривът след удар от гръмотевица. След цялостното им възстановяване известният бароков художник Даниел Гран ("Le Grand")  създава прекрасните фрески на тавана. От 1897 г. облати на св. Франц от Сал оказват духовна подкрепа в Аннакирхе.
Вътрешното пространство на Аннакирхе представлява еднокорабна зала с бъчвообразен свод, вграден хор и три параклиса на всяка една от страните. Първият вляво, параклисът „Франц Ксавер“,  има по-големи размери. Предполага се, че този параклис първоначално е представлявал параклисът „Аннакапеле“ от 1320г.,  който е принадлежал на късносредновековен подслон за поклонници.


Адрес:

Аннагасе 3b,
1010 Виена


Моята поръчка
Няма поръчани билети.
Търсене