Реквиемът на Моцарт

Църква Свети Карл

Виенската църква „Свети Карл“,  една от най-разкошните барокови църкви северно от Алпите, чийто мощен купол (висок 72м) владее градския пейзаж, води началото си от дарение на кайзер Карл VI след ужасната чумна епидемия от 1713г.
Къснобароковата сакрална постройка, посветена на светеца- закрилник при чумни епидемии Карл Боромойс, е започната през периода 1716-1722г. от Йохан Бернхард Фишер от Ерлах и е завършена след смъртта на главния архитект с някои промени , направени през периода 1724-1739г., от сина му Йозеф Емануел.
Видът на фасадата се смята за компендиум на бароковите строителни идеи и символично мислене. Зад двете колони от двете страни на входа, които са украсени с релефни изображения  от  изпъстрения със събития живот на светеца и патрон на църквата Карл Боромойс, се издига величественият купол по образец на римските църкви. Много на брой значими барокови  творци са участвали в чудното оформление на вътрешното пространство.
Йохан Михаел Ротмайр създава през периода 1725-30г. монументалната куполна фреска,  гипсовите украси по стените са от Алберт Камезина, олтарните картини- от Себастиано Ричи, Даниел Гран, Мартино Алтомонте и Якоб ван Шупен. През 1738г. църквата е предадена на кръстоносния орден на Червената звезда от Прага и до 1918г. е под патронажа на кайзера.


Моята поръчка
Няма поръчани билети.
Търсене