Trompettenbetovering in de advent

Annakerk

1518 werd de eerste kerk die 1573 van de jezuïeten werd overgenomen, geconsacreerd in de Annagasse. In de loop van de 17e eeuw hadden de aanbouw van de toren en de aanpassing aan de barokstijl plaats. 1747 brandden de toren en het dak helemaal op in gevolg van en blikseminslag. Na de totale renovatie schepte de beroemde barokschilder Daniel Gran (“Le Grand”) de schitterende frescoschilderijen op het plafond. Sinds 1897 houden zich de Oblaten van de Heilige Frans van Sales bezig met de zielszorg in de Annakirche.
De binnenruimte van de Annakerk is een zaalkerk met één schip, een tongewelf met gordelbogen, een binnengetrokken koor en drie kapellen aan iedere kant. De eerste linker hand, de Franz-Xaver-Kapelle, is iets groter dan de andere. Men veronderstelt, dat deze kapel de zogenaamde Annakapelle uit het jaar 1320 is die oorspronkelijk bij een laatmiddeleeuwse pelgrimsherberg hoorde.


Adres:

Annagasse 3b,
1010 Wien


Uw bestelling
Geen reservering gevonden.
Snelle zoekfunctie