Marionettentheater Schönbrunn

Toen Clemens Wenzel von Sachsen, keurvorst-aartsbisschop van Trier, 1777 naar Wenen op bezoek kwam, voerde het marionettentheater van de vorst Esterházy een schouwspel op dat de allerhoogste applaus verwekte. Ervoor werden niet alleen de marionetten en de decoraties naar Wenen gebracht, maar ook een eigen theater in Schönbrunn gebouwd. Er werd toentertijd “Alceste” opgevoerd, een parodie op de gelijknamige opera van Christoph Willibald Gluck.
Na een genereuze renovatie van de “Hofratstrakt” (“Hofrat” is in Oostenrijk de titel voor een hoge ambtenaar.) kon 1994 het theater werden heropend op het uitgestrekte areaal van het slot Schönbrunn. Zo ontstond in de “Hofratstrakt” een perfect ambiance voor de toverachtige opvoeringen.

Het vaak bekroonde marionettentheater van slot Schönbrunn laat de traditie van het artistieke spel met kostbare marionetten in het slot opnieuw opleven. Het spel met marionetten heeft een lange traditie. Juist de afbeelding van een miniatuurwereld op het toneel oefent er de bijzondere aantrekkingskracht uit van deze kunstvorm. Menselijke figuren als ook voorwerpen worden door meesterhand beleeft en bieden er voedsel voor de fantasie om de allegorische inhoud te kunnen uitleggen.
Het marionettentheater van slot Schönbrunn houd de tradities van het marionettenspel in ere en pleegt een kunstvorm die in haar manier van spelen uniek is in Europa en karakteristiek voor Oostenrijk.
De beiden grondleggers en artistieke leiders, Christine en Werner Hierzer, kijken in de kunst van het marionettenspel terug op een meer dan twintigjarige, internationale ervaring door het optreden in steden als New York, Hong Kong, Mexico City, Parijs, London, Madrid, Rome, Berlijn, Los Angeles, Miami of Cannes.
De marionetten, de kostuums, het toneeldecor en de toneelmachinerie worden in de ateliers van het marionettentheater van slot Schönbrunn vervaardigd in samenwerking met regisseurs, decorateurs en costumiers van naam.

Book Tickets:

A. u. b. gaat u voor uw biljetreservering naar de speelplan en kiest u uw wensdatum.
Uw bestelling
Geen reservering gevonden.
Snelle zoekfunctie